BarkAMP skallförstärkare.

Denna utrustning används av oss för att säkerställa såväl Er, som hundens trygghet. Den justeras in unikt för varje hund och när hunden skallat en förinställd tid, förmedlas larmet över till den tjänstgörande hundskötaren.

Denne kan sedan i realtid avlyssna hundens aktivitet och utifrån detta avgör ifall det skall utföras en utryckning.

Utryckning sker i detta fall för att laga eventuella staket eller andra skador uppkomna av intrångs-försök. Vid ankomst kontrollerar hundskötaren hela anläggningen.

Om det anses nödvändigt, meddelas polis och eventuella jourreparatörer. Vaksam AB har det mesta som krävs för att laga de vanligaste skadorna provisoriskt. Förstärkaren har visat sig vara ett mycket gott skydd, för hårt utsatta bevakningsplatser där intrångsförsök sker i stor omfattning.

Även om utryckning sker, är insatstiden fortfarande 0 sekunder!

 
 
 

Copyright © 2009 Vaksam ab