Vad är en vakthund?
En vakthund är en hund som egentligen inte skiljer sig från någon annan. Den markanta skillnaden är att vakthunden är en ledare i sig självt. I och med dess utpräglade försvarslust, kommer den att avvisa alla den anser obehöriga från platsen den bevakar. Vaksam AB har genom positiv dressyr, utvecklat vakthunden att få fördel på sådant beteende. Nämnas skall också att ett tillbud är inte önskvärt. Vakthunden är i första hand preventiv.

Om jag redan har bevakning och larm?
Vakthunden är inte en konkurrent till detta, utan ett komplement. Den kan alltså inte kontrollera att du stängt av elektrisk utrustning mm, utan arbetar för att förhindra obehörigt tillträde till Eran anläggning. Inbrottslarm och bevakning behöver inte tas bort. Ev. skall vissa tidsintervaller för rondering av lokalerna ändras eller tidigareläggas.

Varför vakthund?
Genom vakthunden finns åtgärden vid ett intrångsförsök, redan på plats. Ett larm talar om att någon redan utfört ev skadegörelse och är i farten med att ta med sig vad som går. Ni har då en insatstid, vilket kan variera, innan tex. väktare och polis anländer. Rondering av väktare (om så med hund) sker bara under kortare perioder. Det förutsätter att intrånget påbörjas just när väktaren anlänt, vilket är sällsynt. I dessa fall måste väktaren vara på anläggningen hela tiden, vilket ofta är mycket kostsamt. Med vakthunden är insatstiden obefintlig och på så sätt slipper Ni även skadegörelse.

Före utsättning
Innan första utsättningen startar, planerar vi rutinerna, typ av hund mm tillsammans med Er. Detta kallas utsättningsplanering. Vi upprättar avtal, ansvarsdelar i anläggning, går tillsammans igenom rutinerna för ev. nattliga leveranser osv. Här går vi också igenom vilken typ av hotbild Ni har. Denna varierar ofta och det beror bla på vilken typ av produkter som är eftertraktade hos Er. Vid beställning och tecknande av avtal, erhåller Ni också personlig e-postadress och tel.nr. att kontakta Vaksam AB, för tex. ändring av utsättningstider.

Olika typer av hundar
Det finns olika typer av vakthundar. Hundarna klassas in i vakthund 1-3, stakethund och larmhund. Larmhunden är den som endast varnar genom skallgivning. Det kan liknas vid ett billarm. D.v.s. att det påkallar uppmärksamhet. Klass 3 är motsatsen och mycket svår att forcera. Vilken som passar Er bäst, går vi tillsammans igenom vid utsättningsplaneringen. Alla hundar dresseras och underhållstränas i Vaksam AB's försorg.

Säkerhet
Vaksam AB sätter säkerheten i centrum. Vid all utsättning kontrolleras alla dörrar, staket, grindar mm. Innan Hundskötaren lämnar kvar hunden för att bevaka Er anläggning, säkras dörrar och andra passage. Staket, dörrar, portar mm, märks upp med varningsskyltar: "VARNING lösgående vakthundar!", på flera olika språk. Vaksam AB kan kontaktas dygnet runt för ev. tillbud.

Försäkringar
Vaksam AB är ansvarsförsäkrade genom svenskt försäkringsbolag.

 
 
 

Copyright © 2009 Vaksam ab